Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

MUA BÁN NỢKhi nào bạn cần dịch vụ Mua Bán Nợ của SaiGonDebt?

Khi bạn có khoản nợ hoặc tài sản tồn đọng từ các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và đang cần phải thu hồi.

Quyền lợi SaiGonDebt cam kết

 • Đảm bảo mức thu hồi tối đa của khoản nợ thỏa mãn yêu cầu của Khách hàng.
 • Lựa chọn đúng Đối tác / Nhà đầu tư chiến lược để tham gia trong quá trình xử lý.

Các hình thức mua nợ

 1. Đàm phán, thỏa thuận trực tiếp với chủ nợ theo nguyên tắc thị trường;
 2. Tham gia đấu giá khi chủ nợ tổ chức bán đấu giá khoản nợ.

Các hình thức xử lý nợ sau khi mua

 1. Thu nợ trực tiếp từ khách nợ, bao gồm cả hình thức thu nợ có chiết khấu;
 2. Xử lý phát mại tài sản đảm bảo để thu nợ theo quy định của pháp luật;
 3. Hoán đổi nợ lấy tài sản hoặc hoán đổi nợ với bên thứ ba;
 4. Chuyển nợ thành vốn góp cổ phần tại doanh nghiệp khách nợ;
 5. Tái cơ cấu doanh nghiệp khách nợ;
 6. Bán nợ cho tổ chức, cá nhân khác;
 7. Khởi kiện ra Tòa án để thu hồi nợ thông qua các biện pháp tố tụng.


QUỸ ĐẠO BẠN VÀ SAIGONDEBT GẶP NHAUTags :